Are You Sitting Comfortably? / A bheil thu cofhurtail nad shuidhe?

Thu 22 Aug 10:00 - 10:30

Baillie Gifford Story Box

FREE: Book in advance

Are You Sitting Comfortably? / A bheil thu cofhurtail nad shuidhe?

All Ages

Join one of our Festival authors each morning for a magical half hour of storytelling, poetry, song or rhyme. This daily changing event is suitable for children of all ages. Appearing today: Cròileagan – Edinburgh's Gaelic playgroup. Thig còmhla rinn gach madainn airson leth uair a thìde de sgeulachdan, bàrdachd, òrain no rannan. Bidh an tachartas seo ag atharrachadh bho latha gu latha agus freagarrach dha clann de gach aois. A’ nochdadh an-diugh: Cròileagan Dhùn Èideann.

Follow

EBulletins