Cora - Gaisgeach nan Gràineag: Dealbh-chluich Gàidhlig, le pupaidean

Age 5-8

  • Tue 16 Aug 15:00 - 16:00
  • Baillie Gifford Storytime Yurt
Attend in person
  • Baillie Gifford Storytime Yurt
  • £5.00
Cora - Gaisgeach nan Gràineag: Dealbh-chluich Gàidhlig, le pupaidean

Tha Cora air ais san eilean, aig taigh Granaidh-aiseig, an t-àite as fheàrr leatha san t-saoghal. Tha gràineag bhochd feumach air cuideachadh, ach dè ’s urrainn do Chora a dhèanamh dhi? Le òrain, spòrs agus beagan taice bho Phaella, dè dh’fhaodadh a dhòl ceàrr?

Share this event