Meet the Gaelic Books Council

Mon 13 Aug 10:00 - 15:00

The Bookshop on George Street

Free & Drop-in

Meet the Gaelic Books Council

Bidh Comhairle nan Leabhraichean an làthair le taisbeanadh a’ comharrachadh 50 bliadhna bho chaidh am buidheann a stèidheachadh ann an 1968. Bidh fàilte romhaibh uile. Drop in to see an exhibition by the Gaelic Books Council, to celebrate 50 years since it was established in 1968. In Gaelic and English, all welcome.

Follow

EBulletins