The Great Gaelic Drop-In / Thigibh A-steach

Thu 22 Aug 11:00 - 13:00

Baillie Gifford Story Box

Free & Drop-in

The Great Gaelic Drop-In / Thigibh A-steach

All Ages

Drop in and join author-illustrator duo Marie C Macaulay and Robin Bans for lots of Gaelic fun. Take a look at their colourful Teàrlag tales, learn some Gaelic words and make a mess with creative activities. All ages and Gaelic levels welcome. Thigibh a‑steach airson an t‑seisean seo còmhla ri Marie C NicAmhlaigh agus Robin Bans airson spòrs agus fealla‑dhà. Faic na leabhraichean dathte leis a’ charactar Teàrlag, ionnsaich beagan Gàidhlig agus tha cothrom butarrais a dhèanamh a’ cruthachadh rudan. Tha fàilte ro gach aois is ìre Gàidhlig.

Follow

EBulletins